SÚKROMNÉ ŠKÔLKY


Zakladanie. Poradenstvo. Optimalizácia. Revitalizácia. 


best website builder free

Kto sme a čo robíme.

Spoločnosť EDUKIDS, s.r.o. sa špecializuje na komplexné poradenské, rozvojové a riadiace služby pre firmy a organizácie s detskou klientelou.

Máme rozsiahle odborné vedomosti, rozmanité praktické zručnosti a bohaté osobné skúsenosti v oblasti súkromných predškolských zariadení a individuálneho poradenstva.

Aktívne sa podieľame na programe hodnotenia kvality súkromných škôlok v rámci programu Najlepšie škôlky, optimalizujeme súkromné predškolské zariadenia a školíme pedagógov.

Súkromné škôlky - EDUKIDS
Súkromné škôlky - EDUKIDS

Naše služby.

 • Odborné poradenské konzultácie so zriaďovateľmi
 • Individuálne poradenstvo pri zakladaní súkromných škôlok a jaslí
 • Zriaďovanie súkromných predškolských zariadení na kľúč
 • Optimalizácia, revitalizácia a rozvoj už existujúcich škôlok a jaslí
 • Výber a zaškolenie personálu, stabilita a motivácia personálu
 • Odborné školenia, osobnostný rozvoj a ďalšie vzdelávanie personálu
 • Supervízia, externé vedenie a odborný dohľad nad chodom zariadení


Špeciálne pridané hodnoty len od EDUKIDS.

Využite naše služby, ktoré vám poskytneme len my.

 • Kvalitný výchovno-vzdelávací program EDUKIDS Preschool Learning Program (v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie - ISCED 0).
 • Vlastný Program bezpečnosti pre detské zariadenia - Children Safety. Najvyššie možné kritéria a nadštandardná starostlivosť o bezpečnosť detí a personálu.
 • Kvalitatívna úroveň podľa štandardov Programu hodnotenia kvality súkromných škôlok na Slovensku – Najlepšie škôlky, ktorý sa realizuje s odbornou podporou Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Prezentácia, propagácia, marketing a PR projektu súkromnej škôlky je realizovaná v spolupráci so spoločnosťou LOYCUS Slovakia, ktorá sa špecializuje na odborné firemné poradenstvo a ľudský faktor v podnikaní.
 • Spolupracujeme výhradne s kvalitnými dodávateľmi, ktorí spĺňajú tie najprísnejšie kritériá (stravovanie detí, vybavenie pomôckami, hračky a pod.).
Súkromné skôlky WIN-WIN-WIN

Všetky druhy zariadení. 

Pomôžeme vám založiť a zrevitalizovať akýkoľvek druh súkromného zariadenia pre deti predškolského veku.

 • Súkromná škôlka
 • Detské jasle
 • Detské či opatrovateľské centrum
 • Súkromná materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení
 • Firmemná škôlka

Len kvalitné súkromné škôlky majú budúcnosť.

Ďalším zvyšovaním kapacít verejných materských škôl bude prirodzene zo strany rodičov klesať záujem, resp. nutnosť umiestňovať deti do súkromných škôlok. Súkromné škôlky zostanú voľbou najmä tých rodičov, ktorí preferujú nadštandardnú starostlivosť o svoje dieťa a budú si ju môcť finančne dovoliť.

V tomto konkurenčnom prostredí budú prosperovať len tie najlepšie, kvalitné a skutočne spoľahlivé súkromné škôlky a detské jasle.

Či máte v úmysle založiť súkromnú škôlku alebo by ste radi revitalizovali už fungujúce zariadenie, vďaka nášmu komplexnému know-how a profesionálnemu prístupu vám ochotne pomôžeme dosiahnuť váš cieľ.


Súkromné škôlky - EDUKIDS

Súkromné škôlky | Kontakt:

Ďakujeme, Vaša správa bola úspešne odoslaná.

Súkromné škôlky | EDUKIDS, s.r.o., Hlavná 17, 831 01 Bratislava